Urine van premature baby's kan nieraandoeningen verhelpen

Premature baby's hebben meer kans op bepaalde vormen van nierfalen waarbij de nieren er niet in slagen om afval uit het bloed te filteren. Een behandeling met de 'originele' niercellen zou hen kunnen redden.

Premature baby

Patiënten met een aandoening of kwetsuur aan de nieren zijn soms geholpen met een behandeling die gebruik maakt van nierstamcellen, die ook nierprogenitors worden genoemd. Het gaat om cellen die binnen de nier nog geen specifieke functie kregen en dus voor alles kunnen worden ingezet. Het is echter zeer moeilijk om dergelijke cellen te vinden. De urine van volwassenen bevat amper nog ‘originele’ niercellen.

De menselijke nieren zijn pas volledig ontwikkeld rond de 34ste week van de zwangerschap. Bij kinderen die voor die periode geboren worden is het proces dus nog niet voltooid en zijn er nog veel nierstamcellen aanwezig. Professor Elena Levtchenko, specialist in kindernierziektes, heeft samen met buitenlandse collega’s ontdekt dat urine van premature baby’s cellen bevat die bruikbaar zijn in een therapie voor nierpatiënten.  Verder onderzoek moet dat nog bevestigen.