Doel

Het Fonds heeft als primaire doelstelling zowel wetenschappelijke als psychosociale aspecten van transplantatie bij kinderen financieel te steunen. Kinderen waarvan de nier, lever of darm niet meer normaal functioneert, kunnen sinds een aantal jaren geholpen worden door een transplantatie. Het Fonds beoogt de overleving en de kwaliteit van leven bij deze kinderen permanent te verbeteren. Daartoe wil het Fonds het translationeel onderzoek in het domein van transplantatie bevorderen en doorgedreven preventie van orgaanfalen bij kinderen met ernstig nier-, lever- of darmziekte onder de aandacht brengen.
Een transplantatie heeft een impact op het hele gezin: het hele gezin is zowat “mee” getransplanteerd en heeft behoefte aan ondersteuning en deskundige begeleiding. Behoorlijk wat gezinnen hebben sociale en financiële problemen, ondanks onze goede ziekteverzekeringen, zodat regelmatig naar financiële oplossingen dient gezocht te worden en het Fonds heeft als doel hierbij gezinnen te helpen waar nodig...

Kortom, zowel wetenschappelijk als psychosociaal is extra financiële steun noodzakelijk om de resultaten na transplantatie bij kinderen te optimaliseren.