Onderzoek van niercellen uit urine

Urine is een rijke bron van de niercellen.  Cellen uit nierfilters en nierbuisjes komen in urine terecht en kunnen via speciale technieken gekweekt worden.

Het bestuderen van deze cellen van patiënten met erfelijke nierziekten geeft  belangrijke informatie over ziektemechanismen en mogelijke (nieuwe) behandelingen.  Urine verzamelen is niet pijnlijk en kan in sommige gevallen nierbiopsie vervangen.  Via deze weg bestuderen wij momenteel een ernstige stofwisselingsziekte cystinose welke (als niet behandeld) tot nierfalen en nood aan niertransplantatie voor de leeftijd van 10 jaar leidt.

Aan de andere kant bevat urine niet alleen zieke cellen, maar ook “goede” cellen die belangrijk zijn voor nierherstel van de ziekte of een ander schadelijk event.  Deze cellen zijn een soort van stamcellen en kunnen zich tot een niercel ontwikkelen.  Wij bestuderen hoe wij de ontwikkeling van deze cellen tot een niercel  kunnen stimuleren en willen testen of deze urine stamcellen bij verschillende modellen van nierschade gebruikt kunnen worden. 

 

 

Bijlage: